Các sản phẩm điêu khắc sợi do học viên làm

Các sản phẩm phun môi do học viên làm

Các sản phẩm phun lông mày do học viên làm

Hình ảnh các buổi học thực tế tại Mai Lâm Academy